Shanxi Mature Vinegar Group Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shanxi Mature Vinegar Group Co., Ltd.
Shanxi, China
    Tên triển lãm thương mại: Shanghai World Expo
    Ngày tham dự: 2010 .10
    Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
    Giới thiệu: Our company joined the World Expo 2010 Shanghai as the only representative of Shanxi vinegar, donated our ten years brewed vinegar and won the honor for our country.
Gửi email cho nhà cung cấp này