Shanxi Mature Vinegar Group Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shanxi Mature Vinegar Group Co., Ltd.
Shanxi, China

Factory Information

Factory Size: 1,000-3,000 square meters
Factory Country/Region: No. 26, Madaopo, Taiyuan City, Shanxi Province. China
No. of Production Lines: 9
Annual Output Value: US$2.5 Million - US$5 Million
Gửi email cho nhà cung cấp này